ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Οι  χειρουργικές παθήσεις εγκέφαλου αφορούν  σε όγκους  παθήσεις αγγείων,  υδροκεφαλία, αιματώματα αυτόματα ή αποτέλεσμα κακώσεων, και νεώτερες παρεμβάσεις σε παθήσεις όπως Πάρκινσον χρόνιος πόνος.

Οι όγκοι του εγκεφάλου χωρίζονται ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας σε καλοήθεις και κακοήθεις και ενδιάμεσα από 1ου βαθμού έως και 4ου

Κύριος εκφραστής των καλοηθών όγκων του εγκεφάλου αποτελεί το μηνιγγίωμα που μπορεί να εντοπίζεται σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου. Ο βαθμός δυσκολίας αποτελεί η περιοχή εντόπισης,  πάντως η ριζική εξαίρεση αποτελεί την μοναδική θεραπεία και μόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις που η ολική εκτομή δεν είναι εφικτή  η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία  αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. ( cyber knife, γ-knife) .

Σε αντιδιαστολή με το μηνιγγίωμα ανήκει το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα το οποίο αναμφίβολα αποτελεί τον κακοηθέστερο από τους όγκους του εγκεφάλου. Αλγόριθμος αντιμετώπισης του είναι με την σειρά χειρουργική εξαίρεση κατά το δυνατόν, ακτινοθεραπεία –χημειοθεραπεία αλλά με φτωχά αποτελέσματα στην συντριπτική πλειοψηφία.

Σε ενδιάμεση θέση από βαθμό κακοήθειας ανήκουν οι υπόλοιποι όγκοι όπως επενδύμωμα  χαμηλής κακοήθειας γλοίωμα (low grade gliomas) αδενώματα υπόφυσης ,χορδώματα  ,επιφυσιώματα, ογλοι παρεγκεφαλίδας( μυελοβλάστωμα ,αιμαγγειοβλάστωμα ).
Και σε αυτούς τους όγκους την πρώτη θέση στην αντιμετώπιση καταλαμβάνει η χειρουργική εκτομή.

εΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓηΘεντοσ ΟΓΚοσ ΙΝΙΑΚΟΥ ΤΡΗΜΑΤΟΣ

ΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ νευροχειρούργος, Οσφυαλγία, αιμάτωμα, μικροδισκεκτομή, Παθήσεις εγκεφάλου, Λειτουργική χειρουργική, Υδροκεφαλία, όγκος, όγκος εγκεφάλου.

Όγκος Εγκεφάλου

ΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ νευροχειρούργος, Οσφυαλγία, αιμάτωμα, μικροδισκεκτομή, Παθήσεις εγκεφάλου, Λειτουργική χειρουργική, Υδροκεφαλία, όγκος, όγκος εγκεφάλου.

Βραχυθεραπεία σε όγκο εγκεφάλου.

ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΑ

ΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ νευροχειρούργος, Οσφυαλγία, αιμάτωμα, μικροδισκεκτομή, Παθήσεις εγκεφάλου, Λειτουργική χειρουργική, Υδροκεφαλία, όγκος, όγκος εγκεφάλου.
Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

ΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ νευροχειρούργος, Οσφυαλγία, αιμάτωμα, μικροδισκεκτομή, Παθήσεις εγκεφάλου, Λειτουργική χειρουργική, Υδροκεφαλία, όγκος, όγκος εγκεφάλου.
Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Τα αιμορραγικά συμβάματα του εγκεφάλου αποτελούν από τις πιο επείγουσες καταστάσεις στην χειρουργική του εγκεφάλου. Η  πιο αντιπροσωπευτική περίπτωση αποτελεί η υπαραχνοειδής αιμορραγία από ρήξη ανευρύσματος. Το ανεύρυσμα αποτελεί ένα ελάττωμα στο τοίχωμα των αρτηριών του εγκεφάλου που εύκολα σπάει και προκαλεί μεγάλη βλάβη ή ακόμα και θάνατο. Αντιμετωπίζεται χειρουργικά αλλά και εξίσου καλά με μια νεώτερη αντιμετώπιση τον εμβολισμό που γίνεται χωρίς χειρουργείο.

Υποσκληρίδια αιματώματα οξέα και χρόνια είναι επίσης δύο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νευροχειρουργός. Και τα δύο είναι αποτέλεσμα τραυματισμού είτε βαρέως είτε ελαφρού που όμως προκαλεί την αιμορραγία. Λύση τις περισσότερες φορές το χειρουργείο εκτός από περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με μικρού μεγέθους αλλά και ατόμων μεγάλης ηλικίας.

Τα επισκληρίδια αιματώματα αφορούν άτομα μικρότερης ηλικίας και είναι απότοκα πάντοτε τραυματισμού συνήθως τροχαίου. Και εδώ τις περισσότερες φορές λύση η χειρουργική παρέμβαση.

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ

Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Υδροκεφαλία ονομάζεται η πάθηση κατά την οποία το εγκεφαλονωτιαίο υγρό που βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλο δεν απορροφάται με φυσιολογικό ρυθμό με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κατάσταση που λέγεται υδροκεφαλία με μια χαρακτηριστική τριάδα συμπτωμάτων που χρειάζεται να λυθεί με τοποθέτηση βαλβίδας.

Η  τριάδα των συμπτωμάτων είναι διαταραχή στάσης και βάδισης , διαταραχές από τους σφιγκτήρες κυρίως της κύστης (ακράτεια) και διαταραχή συμπεριφοράς . Λύση η τοποθέτηση βαλβίδας.

λειτουργικη χειρουργικη

Λειτουργική νευροχειρουργική είναι ένας τομέας της τελευταίας 20 ετίας που παρεμβαίνει σε παθήσεις που μέχρι πρότινος αντιμετωπιζόταν φαρμακευτικά όπως η νόσος  Πάρκινσον ,οι δυσκινησίες, ο χρόνιος πόνος κ.λπ.

Η αρχή της θεραπείας αυτής είναι ο ερεθισμός ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου με μόνιμα ηλεκτρόδια με σκοπό την μείωση ή την ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων του τρόμου, του πόνου κ.λπ.

Βιοψία εγκεφάλου μέσω πλοήγησης με τον ασθενή σε εκγρήγορση(ξύπνιος).